Satın Alma İşlemlerine İlişkin Duyuru

BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin satın alma işlemlerinde değişikliğe gidilmiştir. Yürürlükte olan projelerin satın alma işlemleri aşağıdaki akışa uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

 • Satın alma işleminin yürütücü tarafından otomasyon üzerinden e-imza ile yapılması.
  • Talep edilen her ürün için teknik şartnamenin ayrı ayrı yüklenmesi gerekmektedir. Birden fazla ürün için tek bir şartname yüklenmesi durumunda satın alma talebi işleme alınmayacaktır.
  • Talep edilen ürün(ler)e ilişkin olarak proforma fatura yüklenmesine gerek yoktur.
 • Satın alma talebi ebap.dpu.edu.tr üzerinden ilan edilecektir.
  • Sistem üzerinden satın alınması talep edilen ürüne ilişkin farklı firmalar teklif verecektir.
  • Verilen tekliflerden teknik şartnameye uygun olanlar arasından fiyatı en düşük olan tercih edilecektir.
 • Satın alınan ürün(ler) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne teslim edilecektir.
 • Teslim alınan ürün(ler) yürütücünün görev yaptığı birimin ayniyat sorumlusu tarafından BAP Koordinatörlüğü'nden teslim alınacaktır.
 • Kamu kurumlarından yapılacak satın alma, hizmet alma ve analiz işlemlerinde BAP Koordinatörlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde satın alma işlemlerinde değişiklik yapılabilir.
 • Yurt dışından yapılacak satın alma, hizmet alma ve analiz işlemlerinde BAP Koordinatörlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde satın alma işlemlerinde değişiklik yapılabilir.

Proje İşlemlerinde E-imza Kullanımı

30.03.2020 tarihinde yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu toplantısında alınan karar gereği proje işlemlerinde e-imza kullanılmaya başlanmıştır. E-imza ile ilk kez işlem yapılabilmesi için otomasyon sisteminde karşınıza çıkan yönlendirmeleri takip etmeniz yeterlidir. Bununla birlikte, sadece proje öneri formunun aşağıda belirtilen bölümlerinin çıktılarının alınarak ıslak imzalı olarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'ne elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Aksi takdirde proje başvurusu e-imza ile gönderilmiş olsa dahi değerlendirmeye alınmadan yürütücüye iade edilir.

 • Proje Başvurusu Formu (1. sayfa)
 • Proje Personeli (2. safya)
 • Kabul ve Tahahhüt Beyanları (3. sayfa)

E-imza kullanılabilecek işlemler

 • Proje önerisi
 • Proje önerisinin onaylanması (Birim amiri)
 • Proje ara ve sonuç raporlarının gönderilmesi
 • Satın alma talepleri
  • Strateji Daire Başkanlığı'na iletilmesi gereken evraklar ıslak imzalı olarak hazırlanacaktır.
 • Yolluk talepleri
  • Strateji Daire Başkanlığı'na iletilmesi gereken evraklar ıslak imzalı olarak hazırlanacaktır.
 • Yayın güncelleme işlemleri
 • Diğer ek talepler

e-BAP Otomasyonu Hakkında Bilgilendirme

Giriş İşlemleri

 1.  Sağ üstte yer alan "Otomasyona Giriş" sekmesine tıklayınız.
 2. Giriş türü olarak "Yürütücü" seçiniz.
 3. Kullanıcı adı olarak @dpu.edu.tr e-posta adresinizi ve şifreinizi kullanarak sisteme giriş yapınız.
 4. Sol menüde yer alan bağlantıları kullanarak projelerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

Özgeçmiş Güncelleme İşlemleri

 1. Proje Yürütücüsü - Özgeçmişim sekmesine tıklayınız.
 2. Açılan sayfada sağ üstte yer alan "Bilgileri YÖKSİS'ten Getir" butonuna tıklayınız.
 3. Açılan pencerede tüm verileri işaretleyerek "Tamam" butonuna tıklayınız.

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

 1. Her ayın 10. gününün mesai bitimine kadar e-BAP otomasyon sistemine yüklenen ve gerekli tüm evrakları BAP Koordinatörlüğüne teslim edilen projelerin şekil incelemeleri 3 iş günü içersinde yapılır.
 2. Her ayın 3. haftası BAP Alt Komisyonu toplanarak projelere ilişkin ön inceleme yapar.
 3. Her ayın 4. haftası BAP Komisyonu, BAP Alt Komisyonundan gelen ön inceleme raporunu da dikkate alarak proje ile ilgili bilimsel değerlendirmeyi yaparak projeyi iade eder ya da hakemlere gönderilmesine karar verir.
 4. Hakem değerlendirmesi tamamlanan projeler protokol imzalanarak başlatılır.
 5. Islak imzalı olarak teslim edilmesi gereken evrakları teslim edilmeye projeler değerlendirmeye alınmaz.

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__